logo MH white400px

Technieken

De filmwereld staat bol van engelstalig jargon. En niet zelden is voor een functie niet één, maar een reeks van termen gebruikelijk. Voor ingewijden geen probleem, voor anderen wellicht onduidelijk. Daarom vermelden wij hier - heel in het kort en zeker niet naar volledigheid strevend - enkele van de begrippen die u bij het gebruik van een MustHD monitor van pas kunnen komen.

3G-SDI De 3G-SDI (SMPTE424M) aansluiting op de MustHD broadcast monitor verdubbelt de bandbreedte tot 2,97 Gbit/s. Waar voorheen twee SDI verbindingen nodig waren, volstaat nu een enkele aansluiting en kabel. Bovendien kan beeld dat voorheen niet in real-time kon worden verwerkt hiermee in dual-link 3G-SDI worden doorgevoerd.
Aspect Om de MustHD monitoren op een veelheid aan cameramodellen te kunnen gebruiken, kan een weergave breedte-hoogte verhouding (aspect-ratio) worden ingesteld van 16:10, 16:9, 15:9, 1.85:1, 2.35:1 en 4:3. MustHD beschikken tevens over automatische detectie van de aspect-ratio, waardoor de monitor uit het aangeboden videosignaal zelfstandig de juiste breedte-hoogte instelt.
Black/white Met het wegnemen van kleur in de monitor ervaren veel filmers dat ze een betere en vooral snellere controle over de scherpte hebben. Bovendien kan de monochrome weergave worden gebruikt wanneer de cineast voornemens is (delen van) de opnames in de postproductie in zwart/wit uit te voeren.
Cross hatch Een grid van dunne lijnen over het beeldscherm maakt het de filmer gemakkelijker om tot een goede compositie en absolute horizon te komen.
Blue only Blue only is een functie die men alleen op professionele monitoren aantreft en die gebruikt wordt voor het optimaliseren (calibreren) van de chroma-instelling (hue & saturation).
Tevens bevat het blauwe aandeel in de belichting vaak veel ruis wanneer in donkere lichtomstandigheden wordt gewerkt. Door louter het blauwe kanaal te beoordelen, kan een filmer het ruisniveau beter vooraf inschatten.
Exposure Met een rode waas (overimpose) over het beeld heen, geeft de monitor aan welke pixels cq. elementen in het beeld overbelicht zijn.
False color In de False Color instelling geeft de MustHD monitor aan welke elementen in het beeld binnen de gewenste belichting vallen. Pixels die helemaal of bijna geen licht tonen of pixels die bijna of helemaal overbelichting tonen worden hierbij met felle kleuren weergegeven. Door beoordeling op de MustHD monitor kan de belichting op camera nauwkeurig worden ingesteld op precies die beeldelementen die de filmer het meest van belang acht.
Focus assist Meer bekend onder de noemer Focus Peaking. Het is een van de meest gebruikte functies op een field-monitor om de scherpte en de scherptediepte te helpen beoordelen. Ingeschakeld verschijnt een witte contour rond elementen in het beeld die scherp worden opgenomen.
Vooral voor het filmen met DSLR’s of videocamera’s met een kleine display, biedt Peaking een enorme toegevoegde waarde. Op de veel grotere MustHD monitor is de scherpte immers vele malen gemakkelijker in de gaten te houden.
Freeze Een Freeze is het stilzetten van het (real-time) videobeeld. Doordat het beeld stilstaat op een enkel frame kan een filmer in alle rust een perfecte beoordeling van de kaderinhoud doen. Een freeze kan ook worden gebruikt om een eerder gemaakte compositie te reproduceren.
Histogram Een histogram is een grafische weergave van de verdeling van helderheden in het videobeeld. Zo kan een filmer tegelijk de algehele helderheid als ook de uitschieters in de belichting van een opname beter beoordelen.
H/V Delay Delay gaat over het beoordeling van de beeldsynchronisatie met behulp van de horizontale (H) of verticale (V) blanking. MustHD monitoren beschikken bovendien over de mogelijkheid dit over een beeldkwadrant te doen: een hoek. Tegelijk horizontaal en verticaal dus.
Overscan Overscan is het fenomeen dat een klein randje van het originele (camera)beeld soms niet wordt weergegeven op een monitor. Soms omdat de breedte-hoogteverhouding niet gelijk is, maar soms ook omdat bepaalde video-software enkele pixels van het beeld afsnijdt.
Met overscan ingeschakeld toont de MustHD 0% overscan, dat wil zeggen, dat het hele monitorscherm tot de randen gevuld is. Staat overscan uit, dan worden alle pixels uit de camera weergegeven en verschijnt mogelijk een smalle zwarte rand rondom het videobeeld. Zo weet de filmer dat werkelijk alle pixels worden weergegeven.
Tip: om te krappe uitsnedes ten gevolge van overscan helemaal te vermijden, kan een filmer gebruiken maken van de Fit Markers (title safe area), met kaders aangegeven gebieden, ruim binnen het totaalkader.
Pixel-to-pixel Wanneer Pixel to Pixel is ingeschakeld, wordt elke pixel uit het aangeboden videosignaal gereproduceerd op de monitor, zonder dat het hele beeld in hoogte of breedte wordt aangepast. Bijvoorbeeld, wanneer het beeld van een 800x480 pixel camera op een 1280x800 monitor Pixel to Pixel wordt weergegeven is alleen een 800x480 pixel grote afbeelding in het centrum van de monitor zichtbaar. Alle pixels eromheen zijn zwart.
Andersom, een 1280x800 signaal op een 800x480 monitor zou alleen een uitsnede van het originele beeld tonen.
Tally Een Tally (ook wel tally-light) is een klein lampje op de camera of monitor dat brandt wanneer beeld wordt vastgelegd. In een studio-situatie weet de presentator dankzij de Tally dat hij live is. In cinema-omstandigheden neemt de Tally op de monitor deze functie over. Om het even of het iemand vóór of achter de camera is, men weet dat de opname loopt, zolang de Tally brandt. MustHD monitoren hebben een Tally aan vóór- en achterkant van de monitor.
YPbPr Is een kleurcodering voor de analoge overdracht van videosignaal. De code is numeriek gelijk aan YCbCr (digitaal).
Zoom De MustHD monitoren hebben een fantastisch scherpe weergave en contrast, waardoor scherpte-beoordeling op de monitor vele malen gemakkelijker is dan op de camera. De zoom op de MustHD monitor biedt een lineaire vergroting van de pixels in het beeld. Dit maakt het beoordelen van heel subtiel scherpteverloop nog gemakkelijker.