logo TSEbox white

Service aanvraag

Geachte klant, Dear client

Door het invullen en verzenden van dit formulier dient u een service aanvraag in bij TSE Imaging. De verzending wordt terstond door ons bevestigd.

 

De online service aanvraag heeft een informatief doel, er kunnen geen rechten aan worden ontleend. U hoeft niet met insturen te wachten op antwoord. Beter nog: stuur uw product meteen na het indienen van uw service-aanvraag in en voeg een afdruk van de bevestigingsmail toe. Schrijf op de buitenkant van de verpakking duidelijk: RMA. Daarmee krijgt uw zending prioriteit in onze logistieke afhandeling.

 

Samen met u zorgen wij voor een zo goed mogelijke service. Dank voor uw medewerking.

 

By filling out and sending in this form, you perform a service request at TSE Imaging in the Netherlands. Your sent message is instantly confirmed.

 

The online service request has an information purpose, no rights can be derived of it. You need not wait to send in your product. Better still: send in your product right after your service request and add the print of our confirmation mail in the box. Write on its outside: RMA. That way your shipment gets priority in our logistics.

 

Together with you we strive for the best possible service. Thank you for your cooperation.

 

 


Service aanvraag formulier (RMA) /
Service request form (RMA)


Klantgegevens / Client data

Vul het formulier zo volledig mogelijk in, u helpt ons daarmee uw service aanvraag optimaal af te handelen.
Fill out the form as much as you can, this helps us to process your service request optimally.

  

Productgegevens / Product Data

Vul hier de gegevens in van het product waarvoor u service aanvraagt. Doe dit zo compleet mogelijk. Merknaam en model/type zijn onmisbaar. Is het een product met een serienummer, vul dat beslist in.
Fill out the details of the product you service request is about. Be as complete as possible. Brand name and model/type are invaluable. Does your product have a serial number: fill it in.

Om spam tegen te gaan, gebruiken wij een Captcha beveiligingscode.
To avoid spam, we use a Captcha security code.